Quá trình xâm lược Việt Nam bằng quân sự của chủ nghĩa Tư bản Pháp

Quá trình xâm lược Việt Nam bằng quân sự của chủ nghĩa Tư bản Pháp

Chiến thuyền của liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), ngày 1-9-1858

Chiến thuyền của liên quân Pháp – Tây Ban Nha tấn công bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), ngày 1-9-1858

Hiệp ước Pa-tơ-nốt ký ngày 6-6-1884 (Từ đây Việt Nam chính thức trở thành thuộc địa của Pháp)

Hiệp ước Pa-tơ-nốt ký ngày 6-6-1884 (Từ đây Việt Nam chính thức trở thành thuộc địa của Pháp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *