Các phong trào yêu nước chống xâm lược của dân tộc

Các phong trào yêu nước chống xâm lược của dân tộc theo các ý thức hệ dân chủ tư sản những năm đầu thế kỷ XX

SÚNG THẦN CÔNG của Quân đội nhà Nguyễn đã dùng đánh Pháp giữa thế kỷ XIX

SÚNG THẦN CÔNG của Quân đội nhà Nguyễn đã dùng đánh Pháp giữa thế kỷ XIX

ĐẠN TRÁI CAM của nghĩa quân Đồng Tháp do Nguyễn Tấn Kiều chỉ huy dùng chống thực dân Pháp ở Nam Bộ, năm 1858-1867

ĐẠN TRÁI CAM của nghĩa quân Đồng Tháp do Nguyễn Tấn Kiều chỉ huy dùng chống thực dân Pháp ở Nam Bộ, năm 1858-1867

ĐẠN SÚNG THẦN CÔNG của nghĩa quân Ba Đình dùng chống thực dân Pháp, năm 1885-1889

ĐẠN SÚNG THẦN CÔNG của nghĩa quân Ba Đình dùng chống thực dân Pháp, năm 1885-1889

SÚNG TRƯỜNG do Cao Thắng chế tạo trang bị cho nghĩa quân Hương Khê (Hà Tĩnh) chống thực dân Pháp

SÚNG TRƯỜNG do Cao Thắng chế tạo trang bị cho nghĩa quân Hương Khê (Hà Tĩnh) chống thực dân Pháp

KIẾM của nghĩa quân Quảng Bình dùng trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp, năm 1885

KIẾM của nghĩa quân Quảng Bình dùng trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp, năm 1885

CHÔNG bốn mũi cho Cao Thắng chế tạo trang bị cho nghĩa quân Hương Khê (Hà Tĩnh) chống thực dân Pháp trong những năm 1885 - 1896

CHÔNG bốn mũi cho Cao Thắng chế tạo trang bị cho nghĩa quân Hương Khê (Hà Tĩnh) chống thực dân Pháp trong những năm 1885 – 1896

ĐẠN SÚNG THẦN CÔNG của nghĩa quân Bãi Sậy, Hưng Yên (Hải Hưng) đã dùng chống thực dân Pháp trong những năm 1885-1889

ĐẠN SÚNG THẦN CÔNG của nghĩa quân Bãi Sậy, Hưng Yên (Hải Hưng) đã dùng chống thực dân Pháp trong những năm 1885-1889

Lần cập nhật mới nhất ( 11 / 08 / 2005

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *