Bảo vệ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 1945-1946

Với chủ đề Bảo vệ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 1945-1946, những hình ảnh, tài liệu được trưng bày tại phòng số 10 đã nói lên tình hình cực kỳ khó khăn phức tạp mà chính quyền dân chủ nhân dân mới ra đời phải đối mặt: nạn đói, nạn giốt và thù trong giặc ngoài; những sách lược mềm dẻo nhưng cương quyết của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ, giữ vững chủ quyền dân tộc, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nhân dân Hà Nội mít tinh tại Nhà Hát Lớn (Hà Nội) trong tuần lễ cứu đói, tháng 11-1945.

Nhân dân Hà Nội mít tinh tại Nhà Hát Lớn (Hà Nội) trong tuần lễ cứu đói, tháng 11-1945.

One thought on “Bảo vệ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 1945-1946

  1. Khu nhà ở dịch vụ thương mại và văn phòng Plaschem nằm ngay trên đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên Thanh Phố Hà Nội, được đánh giá có vị trí vàng gần sông Hồng, và Trung tâm Thành Phố đảm bảo 3 tiêu chí chọn lựa nhà, “nhất cận Thị, nhì cận lộ, tam cận giang”.
    Website: https://www.plaschempark.info/

Trả lời Plaschem Park Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *